Zendingsexpeditie

Met drie nieuwe zendingswerkers willen we in drie nieuwe gebieden in Zuidoost-Azië aan de slag gaan. Voor deze zendingsexpeditie zoekt de GZB een aantal gemeenten die zich voor vier jaar aan dit uitdagende project willen verbinden. Wil uw gemeente meer met zending doen? En wilt u zelf ook echt bij zending betrokken worden? Doe dan mee met de zendingsexpeditie!

Wie vertelt Yi het Evangelie?

Yi

Yi is 42 jaar en boer in een klein dorp in Zuidoost-Azië. Het leven van Yi gaat niet over rozen. Bij een auto-ongeluk is hij een been kwijtgeraakt. Maar wat nog erger is: Yi heeft al zijn kinderen verloren.

Wat het lijden van Yi extra zwaar maakt is het gevoel dat hij het zelf veroorzaakt heeft. Yi is boeddhist. Onheil, zo geloven boeddhisten, komt door een slecht karma, door slechte daden. Alles, maar dan ook alles heeft Yi al geprobeerd om vrede in zijn hart te vinden.

Maar de vele bezoekjes aan de tempel, het branden van kaarsen en het doen van goede werken geven hem niet de rust die hij zoekt.

Het Evangelie voor Yi

Wat Yi niet weet is dat hij God nodig heeft. Dat kan hij ook niet weten, want in de wijde omgeving van Yi’s dorp is geen enkele kerk te vinden. Veel delen van Zuidoost-Azië zijn onbereikt gebied. Op sommige plekken is geen enkele christelijke organisatie werkzaam en is nog nooit een zendeling geweest.

Wilt u ook Yi en al die andere mensen in boeddhistisch Zuidoost-Azië bereiken met het bevrijdende Evangelie van onze Heere Jezus? Help dan mee om het zendingswerk uit te breiden en nieuwe projecten te starten in dit gebied.

Lees hoe uw kerk kan meedoen