Meedoen

Wilt u ook Yi en al die andere mensen in boeddhistisch Zuidoost-Azië bereiken met het bevrijdende Evangelie van onze Heere Jezus? Help dan mee om het zendingswerk uit te breiden en nieuwe projecten te starten in dit gebied.

Wat uw gemeente kan doen

Ondersteun met gebed

Kom op een vaste avond bijeen om samen te bidden. Of zet gebedspunten in uw kerkblad.

Organiseer een zendingszondag

Nodig een zendingswerker uit en maak een Aziatische maaltijd.

Start een sponsoractie

Bedenk met de jeugd, een mannenvereniging, of andere enthousiaste groep een actie. Zie hoevergajij.nu

Doe mee met de expeditie

 

evangelisatie

Dit is het plan:

 1. Het zendingswerk in Isaan (Noordoost-Thailand) uitbreiden.
 2. Zendingswerk starten in Myanmar (Birma).
 3. Zendingswerk starten in een onbereikt deel van een communistisch land in Zuidoost-Azië waar zending verboden is.

Zo is het mogelijk:

 1. Drie nieuwe zendingswerkers die bereid zijn om voor langere tijd in deze regio aan de slag te gaan.
 2. Een aantal gemeenten dat zich aan deze zendingswerkers verbindt en verantwoordelijkheid neemt om dit project met gebed, medeleven en financiële betrokkenheid te ondersteunen.
 3. Een aantal ondernemers dat het zendingswerk in Zuidoost-Azië adopteert.
 4. Een investering van € 225.000 per jaar.

Zonder uw enthousiasme en warme betrokkenheid kan deze expeditie niet slagen. Doe mee!

8 manieren om betrokken te blijven:

Wilt u met uw gemeente echt bij zending betrokken worden? Als u deelneemt aan de zendingsexpeditie Zuidoost-Azië krijgt u volop mogelijkheden om mee te doen.

 1. Bezoek aan de regio
 2. Bemoedigingsmaterialen –  om te sturen naar jongen christenen in de regio
 3. Sponsoractie – advies bij het opzetten van sponsoracties; kijk op www.hoevergajij.nu
 4. Gemeenteavond – ondersteuning bij de organisatie
 5. Nieuwsbrieven – met gebedspunten en andere informatie
 6. Jaarlijkse rapportage uit de regio
 7. Jaarlijkse zendingszondag – zo mogelijk m.m.v. een van de uitgezonden zendingswerkers. U kunt gebruik maken van de preekschets die de GZB hiervoor heeft samengesteld: Preekschets december 2015
 8. Projectfolder voor gemeenteleden – bij de start van de expeditie

Wilt u de expeditie financieel steunen?

Maak een gift over op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: 02.AZ.1. Alvast hartelijk dank!
Of doneer online.

doneer online