De oogst is groot

26 juli 2018

De oogst is groot maar de arbeiders zijn weinig (Lukas 10: 2). Met dit gedeelte zijn wij onze laatste dag in Mancha Khirie begonnen. En het is waar, dat hebben wij met onze eigen ogen gezien. De geestelijke nood in Thailand is hoog. 1 op de 700 mensen is christen. Dat is ongelofelijk weinig. Stelt u zich eens voor dat u de enige christen in uw dorp bent en dat u een half uur met de auto moet rijden voor de dichtstbijzijnde kerk. En dat deze gemeente dan uit 10 andere gemeenteleden bestaat. Hoe enthousiast en standvastig blijft u dan in uw geloof? Er zijn zendelingen aanwezig en actief, maar hun aantal is ontoereikend voor alle inwoners van Thailand. Vanmorgen werden wij er bij bepaald dat wij de roepstem van God niet zomaar aan ons voorbij kunnen laten gaan. Onze familie of ons ingebeelde gebrek aan talenten mogen geen belemmering zijn om te gaan. Aan het begin van ons verblijf in Thailand, werd ons al de volgende indringende vraag gesteld: Zou de hemel er anders hebben uitgezien omdat ik heb geleefd? Natuurlijk is God het Die het werk zegent, maar Hij heeft ons nodig om dat werk te doen. Op onze eigen plaats en met onze eigen talenten. Dus daarom de vraag : Bent u bereid? Ben ik bereid?

Lisanne Bos

PS. Na een reis van 7 uur zijn wij veilig in Bangkok aangekomen. Het hotel is mooi en we zijn blij met alle insectloze kamers.